De familie Mahtat behoort tot de Berberstam Ikthfaan. Zij wonen in het Midden Atlasgebergte van Marokko. Dit Particuliere Initiatief is gestart om de leden van de familie en in het verlengde daarvan de leden van de stam te ondersteunen bij het overbruggen van de enorme kloof, die de afgelopen decennia is ontstaan tussen hun semi-nomadische bestaan en de oprukkende moderne wereld.

Van waaruit werken wij?
Wij werken vanuit grote persoonlijke betrokkenheid.
Wij werken vanuit de gedachte van een olievlek. Klein beginnen en vervolgens steeds meer leden van de familie en vervolgens van de stam betrekken
Wij werken vanuit de kracht van de mensen. Wie zijn zij, wat willen zij, wat kunnen zij en wat hebben ze nodig.
Wij maken gebruik van de sterke onderlinge verbondenheid van de familie en van de stam.
Wij streven naar maximale regie door betrokkenen, waarbij wij zoveel mogelijk willen faciliteren en ondersteunen.

Hoe werken wij?
We werken met concrete projecten, die een begin en een eind kennen. Onderdeel van ieder project is de duurzame borging van de resultaten. Bij projecten met een lange doorlooptijd, formuleren we  tussenresultaten, zodat er ook als het eindresultaat niet helemaal gehaald wordt er toch voortgang is gerealiseerd.
We werven fondsen per project. Daardoor weten donoren concreet waar ze aan bijdragen. Ook kunnen op die manier afhankelijk van de inhoud van het project gericht fondsen geworven worden.
Daarnaast zoeken we belangstellenden, die zich, hetzij via een financiële bijdrage, hetzij via eigen inzet, gedurende langere tijd met ons initiatief willen verbinden.