Achtergronden vervolg

De afgelopen jaren hebben Yelins en Marike twee adolescente nichtjes in huis opgenomen. Deze jonge vrouwen hebben in die jaren een enorme verandering doorgemaakt. Door in de stad te wonen, door opleidingen te volgen, maar ook zeker door in een gezin te leven, dat eigenlijk in een volledig “andere wereld” leeft.
In die jaren is bij Yelins en Marike de behoefte gegroeid om ook andere familieleden te ondersteunen bij het maken van de transitie van de pre- naar de postindustriële tijd. Zij willen eraan bijdragen dat de familie en mogelijk in het verlengde daarvan ook de stam, beter wordt toegerust om de oprukkende buitenwereld te hanteren.

Elementen van die versterking van de positie van de familieleden zijn bijvoorbeeld:
– Scholing van zoveel mogelijk kinderen.
– Binnen bereik brengen van basis gezondheidszorg. Waaronder bijvoorbeeld tandheelkundige zorg.
– Het creëren van de mogelijkheid inkomsten te vergaren in de bergen voor de jeugd die klaar is met school, zodat zij de zorg voor hun ouder wordende ouders op zich kunnen nemen.
– Doen registreren van de eigendomsrechten, met name van de landbouwgrond, waarop de familie Mahtat al generaties lang woont en boert.
– Verhogen van de productiviteit van de boerderijen. Bijvoorbeeld door betere werktuigen, door aanbrengen van omheining tegen vraat.
– Verhogen van de dagelijkse levenstandaard. Bijvoorbeeld door elektriciteit opwekking m.b.v. zonnecellen, door water naar de huizen te brengen.

Vanuit een verbeterde situatie van de familie, kunnen de leden van de familie ook van belang zijn voor het versterken van de positie van de stam bij de transitie naar de nieuwe tijd.
Zo zullen er initiatieven kunnen worden opgestart om de kwaliteit en kwantiteit van scholen te verhogen en het transport naar scholen te verbeteren, zodat kinderen thuis kunnen blijven wonen. Men kan initiatief nemen om de toegangswegen te laten verbeteren, zodat de leden van de stam meer gebruik kunnen maken van auto’s en andere transportmiddelen. En er worden nieuwe dingen uitgeprobeerd (zonnecellen, waterleidingen aanleggen, elektrische verlichting etc.), die vervolgens breder kunnen worden toegepast.

Het is vanzelfsprekend, dat bij alle projecten die worden opgestart de familieleden leidend zijn. Het is hun leven en zij moeten regie houden over de wijze waarop zij de veranderende wereld tegemoet willen treden. En zij moeten de ondersteuning die wij kunnen bieden willen omarmen.

Toch is het goed mogelijk, dat de verschillende inzichten over te betekenis van de veranderingen, die in hun levens optreden en zeker het tempo waarin die veranderingen plaatsvinden, hier en daar tot frictie leidt. Het is begrijpelijk dat dit soort veranderingen met volstrekt onvoorspelbare uitkomst bij sommige leden van de familie angst oproept. Het feit dat Yelins familie is en de grote (en deskundige) betrokkenheid van Marike zullen in dat geval van doorslaggevende betekenis kunnen zijn.

Er zijn diverse leden van de familie, die heel goed zien hoezeer de nieuwe tijden niet te stuiten zijn, die zich zorgen maken over de toekomst en die blij zijn met de ondersteuning die Yelins en Marike willen bieden.

 

 

Een goede olijfoogst

 

Gezellig samen zijn.

 

Weven van een tapijt

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *