Jaarverslag Initiatief Afudisen 2019

Na de zomer van 2019 is het idee ontstaan om het ondersteunen van de familie Mahtat en in het verlengde daarvan de leden van de stam Ikhtfaan, wat systematischer aan te pakken en om pogingen te doen meer mensen bij dit mooie doel te betrekken.

Beleidsplan
Er is een kort en bondig beleidsplan geformuleerd voor de komende paar jaar, waarin onze missie, visie en strategie zijn uitgewerkt. We hebben een ambitie voor de komende 3 jaar geformuleerd en een actieplan uitgewerkt voor de komende maanden.

Projectmatig werken
Een belangrijk onderdeel van de strategie is het werken met concrete projecten met een begin en een eind. In de afgelopen maanden zijn er 5 projecten geformuleerd die in een verschillend stadium van ontwikkeling verkeren:

  • Project Scholing kinderen
  • Project registratie eigendom grond
  • Project waterpomp met zonnecel
  • Project tandheelkundige zorg
  • Project vergroten productiviteit grond

Het project ‘Scholing van de kinderen’,Souhail, Meryam en Youssef is gestart. Souhail is in Meknes bij Mounia gaan wonen en gaat vanaf september naar de middelbare school. Als onze fondsenwerving het komende jaar succesvol is, dan kunnen volgend jaar en het jaar daarop ook Meryam en Youssef naar Meknes verhuizen om naar school te gaan.

Ten behoeve van het project ‘Registratie eigendom grond’ is besloten dat Marike en Yelins in februari een extra reis naar Afudisen maken om het proces van de onderhandelingen over de verdeling van de grond te faciliteren en om het ambtelijke registratieproces te begeleiden. Hiertoe is vooruitlopend op fondsenwerving voor dit project, door Francien een lening verstrekt.

Ten behoeve van het project ‘Waterpomp op zonnecel’ ic contact gelegd met het ROC Twente. Zij zijn mogelijk geïnteresseerd om, samen met Saxion, in het kader van het onderwijs een ontwerp te maken. Ook willen zij meedenken over de financiële realisatie van de uitvoering.

Voor het project ‘Tandheelkundige zorg’ is contact geweest met twee organisaties die respectievelijk in Kenia en in Uganda ervaring hebben met het opzetten van een organisatie van vrijwiligers uit Nederland, die regelmatig tandheelkundige zorg verlenen in een dorpje in die gebieden. Het is de bedoeling om in 2020 meer ervaringen uit te wisselen om te weten hoe we zo iets in Afudisen zouden kunnen realiseren.

Wat betreft het vergroten van de productiviteit van de grond is het van belang om meer zicht te krijgen hoe je in dit droge gebied op een efficiënte manier kunt irrigeren. Via Groasis hebben we contactgegevens gekregen van een Nederlandse organisatie, die in de Sahara in Marokko bomen plant met behulp van de door Groasis ontwikkelde Waterbox. We zullen begin dit jaar contact met hen opnemen om te zien wat zij voor ons project kunnen betekenen.

Website
De website van het Initiatief is zo goed als gereed. Dat was een leuke en leerzame klus. Met name dank aan Kevin Bijma van Bdesign, die kosteloos veel tijd heeft geïnvesteerd om mij vanaf scratch te helpen met de technische details.

Werven van financiële middelen
Het werven van geld om de projecten te realiseren is een stevige uitdaging!
We zijn begonnen met het benaderen van familie en vrienden. Dat heeft een mooi bedrag opgeleverd (zie hieronder), waarmee we het eerste schooljaar van Souhail kunnen bekostigen. Hierbij nogmaals hartelijk bedankt!
We zijn gestart met het scannen van het Fondsenboek 2020. Twee fondsen zijn benaderd middels een aanvraag, zonder succes.
Contact met de middelbare school in Holten heeft voorlopig niet tot resultaat geleid. Wel is afgesproken om volgend jaar nogmaals contact te zoeken.

Voor 2020 wordt het verwerven van financiële middelen ons belangrijkste speerpunt. Dit zal moeten plaatsvinden in samenhang met het formuleren van aansprekende projecten.

Financiële verantwoording

Inkomsten
Donaties totaal €             5.735
Lening project eigendom grond €             1.000
inkomsten totaal €           6.735
Uitgaven
Uitkering aan project scholing €           -2.000
Fondsenboek €               -55
Lidmaatschap Partin €               -60
Reis Marokko €             -959
Bankkosten €                 -2
uitgaven totaal €         -3.076
In kas €     3.659,35

 

Francien Swart
Holten, 6 januari 2020