Het graven van een nieuwe waterput

 

Twee mannen staan met de pikhouweel in de put, terwijl Yasmine en Souhail met een katrol de emmer met zand uit de put takelen, en in de kruiwagen leeggooien. Zwaar werk!

Spanningen rondom watertekort

De afgelopen jaren lijkt ook in Marokko de klimaatverandering toe te slaan. In Afudisen openbaart zich dat in de vorm van abnormale droogte.

Dit tekort aan water veroorzaakt spanningen in de familie. Eén van de drie waterputten staat helemaal droog, in een andere put is het water van slechte kwaliteit en in de derde put is het water zeer gelimiteerd. In Afudisen is het halen van water het werk van de vrouwen. De situatie ontstond, dat één van de vrouwen de gewoonte ontwikkelde om ’s ochtend in alle vroegte veel te veel water te gaan putten, waardoor voor de anderen te weinig overbleef. Omdat dit de vrouw is van het familiehoofd durfde niemand daar rechtstreeks over te beginnen. Er werd geroddeld en gemopperd. Marike en Yelins werden betrokken, omdat zij regelmatig contact onderhouden met ons “kernteam” en Yelins starten een mannen appgroep, waar hij dit probleem aan de orde stelde. Yelins is de jongste van de broers en heeft als zodanig geen formele positie, maar doordat hij een relatieve buitenstaander is, worden zijn interventies geaccepteerd, gewaardeerd en soms zelfs ingeroepen. De afspraak is nu dat alle vrouwen ’s ochtends tegelijk water gaan putten en dat er afspraken gemaakt zijn over de hoeveelheden water per huishouden. Een succesvolle interventie, dus.

De spanning was afgenomen en de bereidheid tot samenwerken bloeide weer op. Abdalah nam het initiatief om een nieuwe put te bouwen en Said bood aan om die te betalen. Echter het familiehoofd Mohammed zag hier niets in. Reden onduidelijk, maar Said trok zich terug.

Opnieuw bemoeide Yelins zich met deze patstelling, door de jongere generatie te betrekken. Deze wendden zich tot Abdalah met een constructief voorstel, namelijk voor het bouwen van een “communal” put, van en voor iedereen. De afspraak is dat iedereen helpt met het graven en bouwen van de put en wie niet meehelpt moet meebetalen. Dit voorstel is nu uitgevoerd en de vrouw van Abdalah heeft een haan geslacht en voor alle werkers een lekkere maaltijd gemaakt.