Project registratie eigendom grond

 

 


Omschrijving van het project
De stam Ikhtfaan, waarvan de familie Mahtat deel uit maakt leefde tot een aantal decennia geleden een nomadisch bestaan in tenten. Het gebied waarin zij leven beschouwden zij eeuwenlang als eigendom van de stam. Sinds een jaar of veertig wonen de leden van de familie Mahtat in vaste huizen. Zij trekken dus niet meer rond en beschouwen de grond waarop zij wonen en boeren als hun eigendom. De ontwikkelingen van de laatste jaren, waarin nieuwe leden van de familie een eigen huis bouwen en er meer dan vroeger geïnvesteerd wordt in het bewerken van de grond, leiden ertoe, dat er tevens behoefte is om helderheid te krijgen over welk perceel grond van wie is.
Parallel aan deze ontwikkelingen speelt, dat het gebied waar zij wonen meer en meer ontsloten raakt. Er zijn plannen om in de buurt een stuwmeer aan te leggen en er worden in de buurt meer wegen aangelegd. Deze ontwikkelingen, zullen mensen aantrekken, die een andere levensstandaard hebben en die gewend zijn aan helderheid over eigendom en begrenzing van percelen grond.

Er is vooralsnog geen strijd met de overheid of andere partijen over het eigendom van de grond waarop de familie woont, met name omdat de grond tot nu toe voor buitenstaanders nauwelijks waarde heeft. Dat kan dus in de toekomst veranderen.

Beoogde resultaat
– Alle leden, die daar in de ogen van betrokkenen recht op hebben, hebben een stuk grond, dat officieel kadastraal is opgemeten en formeel is geregistreerd bij de betreffende instantie.
– Alle familieleden onderschrijven de redelijkheid van de wijze waarop de grond onderling is verdeeld. Ook als zij het vanuit hun eigen belang mogelijk anders hadden gewild.
– Het proces is grondig geëvalueerd en wordt gedeeld met leden van de stam, die voor een vergelijkbare uitdaging staan.

Bijdrage aan hoger doel
De manier van leven in de bergen, zoals vele generaties van de familie Mahtat die hebben meegemaakt, is geleidelijk aan het verdwijnen. De moderne wereld dringt in deze gemeenschap binnen en zorgt ervoor, dat de oude manier van leven niet meer mogelijk is. De ideeën over bezit veranderen binnen de familie ten gevolge van het feit, dat zij in vaste huizen zijn gaan wonen. De oude waarden worden onbruikbaar om de relatie tot gebruik van grond te regelen. Bovendien dringt de buitenwereld op met hele duidelijke normen en waarden ten aanzien van persoonlijk bezit. Onduidelijkheid hierover met de grond waarop zij leven maakt de leden van de familie kwetsbaar. Officiële registratie van het eigendomsrecht van de grond versterkt hun positie in de moderne wereld.