Werken met Projecten

We werken met concrete projecten, die een begin en een eind kennen. Onderdeel van ieder project is de duurzame borging van de resultaten. Bij projecten met een lange doorlooptijd, formuleren we tussenresultaten, zodat er ook als het eindresultaat niet helemaal gehaald wordt, toch voortgang is gerealiseerd.

In de afgelopen maanden zijn er 5 projecten geformuleerd die in een verschillend stadium van ontwikkeling verkeren:

 • Project Scholing kinderen
  Drie kinderen van de familie Mahtat willen graag de middelbare school volgen. Hun oudste zusje, die in een kleine stad in de buurt woont, wil hen in huis nemen om hen de gelegenheid te bieden om hun schoolopleiding voort te zetten. Wij willen haar daarbij graag financieel ondersteunen. Meer…
 • Project registratie eigendom grond
  De mensen uit Afudisen realiseren zich dat het van groot belang is dat zij de grond, waarop zij al generaties lang wonen, formeel in eigendom krijgen. Wij willen hen daarbij financieel en anderszins ondersteunen. Meer…
 • Project elektrische waterpomp
  De oudere generatie realiseert zich, dat het voor hun kinderen van belang is om naar school te gaan. Een probleem is echter dat het dagelijks leven voor hen veel zwaarder wordt als er geen kinderen meer zijn om te ondersteunen bij het zware werk. Een karwij dat lichaamskracht vergt is het dagelijks halen van water uit een diepe waterput. Dit werk zou aanzienlijk verlicht kunnen worden met behulp van een elektrische waterpomp op zonne-energie, waarmee het water kan worden op gepomp en naar de huizen kan worden gebracht. Meer…
 • Project tandheelkundige zorg
  Met name de oudere generatie uit Afudisen heeft geen toegang tot medische en tandheelkundige zorg. Ook voor de jongeren is tandheelkundige zorg zo goed als onbereikbaar. Basale tandheelkundige zorg zou veel gezondheidswinst en verhogen van de kwaliteit van leven opleveren. Meer…
 • Project vergroten productiviteit grond
  Doordat de Berbers in de Midden Atlas pas zeer kort geleden hun nomadische bestaan hebben vervangen door het leven op één plek, is er weinig ervaring met heb efficiënt en effectief bedrijven van landbouw. Kippen en schapen lopen vrij rond en veroorzaken bijvoorbeeld schade aan de gewassen. Ook met doelmatige irrigatie hebben de mensen weinig ervaring. Een aantal mensen hebben aangegeven dat zij graag willen worden ondersteund bij het vinden van nieuwe technieken om de productiviteit van de grond te verhogen. Meer...