Waterboxxen van Groasis 

Eén van de grootste uitdaging op dit moment voor de verhoging van de productiviteit van de grond is het gebrek aan water. De klimaatverandering lijkt ook in het Midden Atlasgebergte van Marokko toe te slaan. Er is al drie jaar op rij veel te weinig regen gevallen.

Een spectaculaire uitvinding is de Waterboxx van Groasis. Met behulp van deze uitvinding kunnen met heel veel minder water dan normaal, bomen geplant worden.

Zie ook een interview met de uitvinder in de Correspondent.

Dankzij onze trouwe donoren hebben we een twintigtal van deze waterboxxen kunnen bestellen. Die zijn in de loop van november in Afudisen afgeleverd door een medewerker van Groasis, die de mensen uitgebreid heeft geïnstrueerd over hoe ze gebruikt moeten worden. Zo’n waterboxx gaat ongeveer 10 jaar mee. Met 20 waterboxxen kunnen in de komende jaren dus 200 bomen worden geplant!