Beleidsplan Afudisen, Oktober 2019

Visie
Van waaruit vinden we dit belangrijk, waarom hebben we deze missie?

Wij vinden dat iedereen op de wereld de regie moet kunnen hebben over zijn/haar eigen leven. Daartoe moet aan basisvoorwaarden worden voldaan zoals toegang tot schoon drinkwater, gezond voedsel, onderwijs, basale gezondheidszorg, middelen om in eigen onderhoud te voorzien.

 

Missie
Waar streven wij naar?

Mobiliseren van de vitale kracht van de stam Ikhtfaan ten behoeve van de succesvolle overgang van de pre-industriƫle naar de post- industriƫle tijd.


Visie op de strategie
Van waaruit werken wij?

Wij werken vanuit grote persoonlijke betrokkenheid.
Wij werken vanuit de gedachte van een olievlek. Klein beginnen en vervolgens steeds meer leden van de familie en vervolgens van de stam betrekken.
Wij werken vanuit de kracht van de mensen. Wie zijn zij, wat willen zij, wat kunnen zij en wat hebben ze nodig.
Wij maken gebruik van de sterke onderlinge verbondenheid van de familie en van de stam.
Wij streven naar maximale regie door betrokkenen, waarbij wij zoveel mogelijk willen faciliteren en ondersteunen.

 

Ambitie voor de komende 3 jaar
Wat willen we bereiken?

  • In de komende jaren willen wij realiseren dat drie kinderen uit Afudisen naar de middelbare school gaan en zodoende hen veel meer kansen bieden op een leven, waarin zij hun talenten kunnen inzetten voor hun eigen welzijn en dat van hun naasten.
  • In de komende jaren willen wij met behulp van een aantal Nederlandsche tandartsen basale tandheelkundige hulp realiseren voor de leden van de stam Ikhtfaan. Deze basale tandheelkundige zorg, zal een grote bijdrage leveren aan de algehele gezondheid van de mensen in het gebied.
  • Op zo kort mogelijke termijn willen wij realiseren, dat het eigenaarschap van de grond waarop de familie Mahtat al generaties lang leeft, formeel wordt vastgelegd. De ervaring, die daaruit voortvloeit zullen we delen met de andere families van de stam, zodat zij het voorbeeld kunnen volgen.
  • In de komende jaren willen wij in Afudisen realiseren, dat met behulp van een elektrische pomp op zonne-energie water naar de huizen en naar het land gebracht kan worden. De ervaring die uit dit project voortvloeit, zal worden gedeeld met de overige leden van de stam.
  • Met behulp van deskundigen uit Nederland, willen we de familie Mahtat ondersteunen bij het verhogen van de productiviteit van de landbouwgrond. Ook hier geldt dat deze ondersteuning erop gericht is, dat deze kennis in de omgeving gedeeld wordt.