Yelins Mahtat
is de jongste zoon uit het gezin van 10 kinderen. Hij is opgegroeid in Afudisen in het Midden Atlasgebergte van Marokko. In het gebied waar hij is opgegroeid was de school zo ver weg dat hij op zijn 6e uit huis moest om bij zijn zus te gaan wonen om naar school te gaan. Vastberaden om zich uit de armoede te ontworstelen heeft hij zich met veel energie op zijn scholing gestort. Hij las alles wat hij te pakken kon krijgen. Zijn enorme doorzettingsvermogen en de stimulans van leraren en profesoren op cruciale momenten in zijn leven hebben erin geresulteerd dat hij uiteindelijk aan de Harvard University in de US een masterdiploma heeft gehaald. Hij werk aan een promotie in Leiden op het onderwerp: Orale Literatuur uit de Midden Atlas.

 

 

 

 

 

 

Marike Minnema
is opgegroeid in Holten. Na haar VWO diploma heeft zij in Utrecht een paar jaar toneelschool gevolgd en vervolgens heeft zij een bachelor geschiedenis gehaal aan de Universiteit van Utrecht. Op haar studie van de Arabische taal te verdiepen, ging zij een half jaar naar Marokko, waar zij Yelins ontmoette.
Marike en Yelins hebben twee kinderen en wonen op dit moment in Holten.
Marike is theatermaker. IN de 10 jaar dat zij deels in Marokko verbleef heeft zij zich gespecialiseerd in het werken met mensen in zeer moeilijke omstandigheden. Waarbij zij werkt met behulp van de methodiek van het Theater van de onderdrukten en met hen zoekt naar hoe om te gaan met de uitdagingen in hun leven. Meer informatie is te vinden via: www. marikeminnema.com.

 

 

 

 

 

 

 

Francien Swart
is de moeder van Marike. Na een jarenlange carrière bij de Politieacademie en later bij de Nationale Politie is zij een aantal jaren geleden voor zich zelf begonnen als consultant en interim leidinggevende. Zij is de afgelopen jaren regelmatig in Marokko geweest en zo doende nauw betrokken geraakt bij de familie van Yelins.  Zij wil graag haar ervaring als manager van projecten en programma’s inzetten voor dit mooie doel.

 

 

 

 

 

 

 

Hedrick Wardecker
is 8 jaar geleden met pensioen gegaan als docent techniek aan het ROC van Twente. Hij is geboren en getogen op Curaçao.  Al hoewel hij veel interesses heeft en zich geen moment verveelt is hij zeer geïnspireerd door het Initiatief en wil zich graag op allerlei manieren inzetten om  de mensen in Afudisen te ondersteunen bij het verbeteren van hun leefomstandigheden.

 

 

 

 

Leon van Minderhout
is als adviseur verbonden aan het initiatief. Als voormalig schoolleider en consultant voor schoolbesturen en raden van toezicht, is hij een waardevolle sparringpartner voor het Initiatief.