In Afudisen wordt water in met een emmer, handmatig uit een waterput geschept. Vervolgens giet men het water over in jerrycans, die met een ezel naar het huis worden gebracht. Dat is zwaar en arbeidsintensief werk. De afgelopen twee zomers is het in Marokko zo droog geweest, dat in Afudisen een aantal waterputten dreigden droog te vallen.
Het slaan van een nieuwe put gebeurd met mankracht met behulp van een pikhouweel, een schep en een emmer om het zand naar boven te brengen.  Zeer zwaar en gevaarlijk werk.

Het bepalen van een goede plek om zo’n put te graven, is niet eenvoudig. Hoe diep zit het grondwater? Kan er water vanuit de omgeving naar de put toestromen? Of zitten daarin obstructies, bv door kleilagen, die het water tegenhouden?

Eigenlijk is het nodig om verstand te hebben van de geologie van het gebied.

Er is contact geweest met iemand van TNO, die ons een geologische kaart heeft gestuurd van het gebied. Een volgende stap moet zijn, om met een deskundige naar het gebied te gaan, die in het landschap met behulp van de geologische kaart kan adviseren op welke plaatsen het graven van een waterput de meeste kans op succes biedt.