Project verhogen productiviteit van de grond

Inleiding

De mensen produceren nu zo’n beetje wat zij zelf nodig hebben. Door de productiviteit van de grond te verhogen, zodat ze daarmee ook geld kunnen verdienen, zouden ze een manier vinden om, ook voor de jeugd, het boerenbestaan mogelijk en aantrekkelijk te maken.

Als dat niet lukt, dan zal de jeugd na hun schoolopleiding naar de stad verdwijnen. Vanwege de achterstandssituatie waaruit zij komen, zal het risico groot zijn, dat velen van hen een armoedig bestaan zullen leiden in de sloppenwijken van de steden. Een aantal van hen zal het misschien zo arm krijgen, dat zij hun kinderen weer niet naar school kunnen sturen. De oudere generatie zal moeizaam oud worden en uiteindelijk overlijden. Een dergelijk scenario leidt ertoe dat het platteland ontvolkt raakt.

Door echter de mensen op het platteland te ondersteunen bij het verbeteren van hun leefsituatie, zullen er kinderen met affiniteit voor het boerenbestaan terugkomen naar de streek. Betere landbouwmethoden, verhoging van de productiviteit leiden tot een bescheiden inkomen, maar ook tot een verhoging van de waarde van de grond. Dit project zal dan ook leiden tot een duurzame, cyclische leefwijze, waarbij voor degenen die dat willen er een goed leven buiten de stad mogelijk blijft op de grond waarop de familie al generaties lang thuis is, De oude cultuur van het platteland past zich aan aan de nieuwe tijd, maar gaat niet verloren.