Jaarverslag Initiatief Afudisen 2020

Na de zomer van 2019 is het idee ontstaan om het ondersteunen van de familie Mahtat en in het verlengde daarvan de leden van de stam Ikhtfaan, wat systematischer aan te pakken en om pogingen te doen meer mensen bij dit mooie doel te betrekken. Daartoe hebben we ons gebogen over een missie, visie en strategie voor een Initiatief Afudisen en hebben we een kort beleidsplan (Beleidsplan Afudisen – Afudisen ) geformuleerd met een ambitie voor de komende jaren en een actieplan voor de eerste helft van 2019.

Corona
Vanwege de uitbraak van de coronapandemie hebben we niet alles kunnen realiseren wat we van plan waren. Het contact met onze sleutelfiguren in de gemeenschap in Afudisen werd bemoeilijkt doordat het dit jaar niet mogelijk was om naar Marokko te reizen en ter plekke de voortgang te monitoren en stimuleren.
Daarnaast werden onze fondsenwervingsacties in Nederland ook ernstig gehinderd door de maatregelen om de verspreiding van het virus te beperken.
Toch kunnen we een aantal successen met jullie delen.

Scholingsproject
Tot onze vreugde kunnen we vaststellen dat het scholingsproject zeer voorspoedig verloopt. De spil in dit project is Mounia, die op dit moment drie van haar jongere broers en zussen in huis heeft om hen te begeleiden bij hun verdere ontwikkeling: Ismahan, Souhail en Meryam. Ook in Marokko zijn de scholen een aantal maanden volledig gesloten geweest en op dit moment zijn de scholen nog niet volledig open. Er is wel afstandsonderwijs en mede door de intensieve ondersteuning van Mounia blijken Souhail en Meryam tot de beste van hun jaar te horen. Ismahan werkt zelfstandig onder begeleiding van Mounia aan haar verdere ontwikkeling. Ze doet dit naast een opleiding tot naaister.

Water en landbouwproductiviteit
Een van de door ons geformuleerde ambities is het verhogen van de productiviteit van de landbouwgrond in Afudisen. Het is een hele droge streek en water blijkt een steeds groter probleem te worden. Waarschijnlijk vanwege de klimaatverandering. Er valt veel minder regen en de waterputten moeten steeds dieper worden gegraven om bij grondwater uit te komen.
Op dit moment experimenteren we met het gebruik van growboxxen en waterboxxen (www.groasis.com ). Met geoormerkte donaties hebben we onlangs 20 van deze systemen om bomen en groenten te verbouwen met veel minder waterverspilling, in Afudisen laten afleveren. Onder begeleiding van Mourad worden deze nu in gebruik genomen (.NIEUWS, WATERBOXXEN IN GEBRUIK, november 2020 – Afudisen) We zijn zeer benieuwd naar de resultaten.

Plannen voor het komende jaar
Het werven van donateurs zal de komende maanden een speerpunt zijn. Wij willen alles doen wat we kunnen om de continuïteit van het succesvolle scholingsproject te garanderen.
Op dit moment is er contact met ROC Twente. Zij zijn geïnteresseerd om met ons een project te doen, waarbij studenten ons helpen met een marketingstrategie op te stellen en evenementen te organiseren, zodra dat weer mogelijk is.
Een tweede speerpunt is het meedenken over de wijze waarop het tekort aan water op de berg, het hoofd geboden moet worden. Daartoe hebben we onder andere contact met TNO, die ons aan een geologische kaart van het gebied heeft geholpen. Nu zouden we graag in contact komen met een specialist, die ons (eventueel ter plekke) kan helpen met het aanwijzen van kansrijke plekken om waterputten te slaan.
Zodra het weer mogelijk is om naar Marokko te reizen, zullen Marike en Yelins Afudisen gaan bezoeken om in gesprek met de mensen daar te bepalen waar voor hen de prioriteiten op dit moment liggen.

 

Financiële verantwoording

 

Inkomsten
Donaties totaal € 4.681
rente € 1
inkomsten totaal € 4.681
Uitgaven
Uitkering aan project scholing € -4.980
Waterboxxen € -523
Lidmaatschap Partin € -60
Donaties ivm corona € -221
Bankkosten € -26
Donatie weduwe € -400
€ -6.210 uitgaven totaal € -6.210
Verschil inkomsten en uitgaven 2020 -€ 1.528
Banksaldo 1-1-2020 € 3.660
Banksaldo 1-1-2021 € 2.132

Francien Swart

Holten, 10 januari 2021