Project scholing kinderen Mahtat

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Souhail                                               Meryem                                              Youssef

Zie hier de link naar een filmpje over de achtergrond van het project.

Omschrijving van het project
De ouders van Souhail, Meryem en Youssef wonen Afudisen, een kleine nederzetting in het Midden Atlas gebergte in Marokko. Daar is een schooltje dat groep 1 en 2 heeft, maar vanaf groep 3 zijn ze alle drie naar een internaat gegaan. In de weekenden zijn ze thuis. Er is wel ergens een internaat dat een middelbare school heeft maar dat internaat is extreem slecht en er is altijd een behoorlijk risico van seksueel misbruik in die overvolle internaten waar geen toezicht is op de docenten en begeleiders. Om die reden wil hun oudste zus Mounia (27) ze graag in huis nemen en naar een goede middelbare school in Meknes sturen.

Mounia (27) en Ismahan (19), de twee oudere zussen, zijn ook opgegroeid in Afudisen. Zij hebben de afgelopen jaren bij Marike en Yelins in huis gewoond in Rabat. In die tijd hebben ze cursussen gedaan en anderszins aan hun ontwikkeling gewerkt.
Onlangs zijn Marike en Yelins naar Nederland verhuisd en zijn Mounia en Ismahan op zichzelf gaan wonen in Meknes.

Mounia (27) heeft besloten vanaf september 2019 haar broertje Souhail (13) in huis te nemen en vanaf september 2020 wil zij ook graag haar jongste zusje Meryam (11) in huis nemen om naar de middelbare school te gaan. Ismahan (19) gaat ook bij hen in huis wonen. Als dit goed gaat en deze vier goed met elkaar samen kunnen wonen, is het de bedoeling dat ze over een paar jaar ook hun neefje Youssef (nu 9) in huis nemen.

Mounia en Ismahan kunnen zelf genoeg geld verdienen om net hun eigen hoofd boven water te houden. Maar met Meryem en Souhail erbij gaat ze dat financieel niet lukken. Bovendien is het belangrijk dat er voldoende tijd en aandacht is voor het opvoeden van drie pubers.

Er is ongeveer €7.000 per jaar nodig, gedurende ongeveer 9 jaar, om drie kinderen te kunnen onderhouden, verzorgen en naar school te laten gaan, totdat ze hun school hebben afgerond en aan hun eigen onderhoud kunnen bijdragen.

 

Beoogde resultaat
Een goede middelbare schoolopleiding zal deze kinderen een veel betere startpositie geven in het leven. Bovendien zal het wonen bij hun beide oudere zussen er aan bijdrage dat zij zich niet alleen intellectueel, maar ook emotioneel beter kunnen ontwikkelen, dan wanneer ze in het primitieve huishouden van hun ouders, of in een slechte kwaliteit internaat verder opgroeien.

 

Bijdrage aan groter doel
De manier van leven in de bergen, zoals vele generaties van de familie Mahtat die hebben meegemaakt, is geleidelijk aan het verdwijnen. De moderne wereld dringt in deze gemeenschap binnen en zorgt ervoor dat de oude manier van leven niet meer mogelijk is. De generatie van Mounia en haar broers en zussen wordt hier ernstig door geraakt. Door deze kinderen de kans te geven om zich beter voor te bereiden op de moderne wereld zullen zij hopelijk op een andere manier bij gaan dragen aan de zorg voor de generatie van hun ouders, ooms en tantes.

 

Risico inschatting
Het is bij voorbaat niet duidelijk wat de competenties zijn van de drie kinderen om wie het gaat. Bovendien is natuurlijk niet gegarandeerd dat zij de kansen die hen worden aangeboden ten volle zullen kunnen benutten. Vanwege de cultuur van onderlinge familiezorg kun je er wel gerust op zijn dat zij zorg zullen blijven voelen voor de familie in de bergen. Dus als zij erin slagen om hun draai te vinden in het leven, dan zal dat zeker ook ten goede komen aan de rest van hun familie.

Marike en Yelins zijn zo nauw betrokken vanwege de familiebanden dat zij er alles aan zullen doen om het project te doen slagen.

 

Kostenberekening
Mounia is vanaf haar 17e jaar tot haar 27ste economisch onafhankelijk geweest en begonnen met geld naar huis te sturen. Haar verdiencapaciteit is ongeveer €120 per maand. Dit betekent in de praktijk, dat zij met drie andere vrouwen op één kamer woonde in de stad en dat er geen geld was voor bijvoorbeeld bijscholing en tandheelkundige zorg. Hieronder is een begroting gemaakt voor algemeen levensonderhoud waarin wel basale ziektekosten zijn opgenomen en uit wordt gegaan van een woning, waarin slaapvertrek, woonvertrek en keuken gescheiden zijn. Bovendien is rekening gehouden met gezonde voeding en met kosten voor sporten.

Om een optimale kans te bieden aan de ontwikkeling van haar jongere broers en zusjes is het nodig dat Mounia voorlopig vrijgesteld wordt van het verdienen van een inkomen. De kinderen zullen in het begin veel aandacht nodig hebben om de overgang vanuit het platteland naar het leven in de stad goed te doen verlopen. Bovendien is het naast het volgen van de school belangrijk dat zij bijlessen kan geven, huiswerk maken ondersteunt en met name ook aan hun emotionele ontwikkeling kan bijdragen.
Om die reden is de bekostiging van Mounia’s levensonderhoud ook in deze begroting meegenomen.

Ismahan kan haar verdiencapaciteit aanzienlijk verbeteren, door nog een jaar te besteden aan het voltooien van haar opleiding als naaister. Daarna wil zij graag een eigen naaiatelier starten. Omdat wij haar graag in de gelegenheid willen stellen om haar verdiencapaciteit optimaal te ontwikkelen en intussen bij te dragen aan de verzorging en opvoeding van haar jongere broers en zusje, zijn ook de kosten van haar levensonderhoud de komende jaren in onderstaande begroting opgenomen.

Om hun basisopleiding te voltooien moeten de drie kinderen nog 7 jaar naar school.

 

Begroting
Samenvatting:

schooljaar
2019/2020 €   5.735
2020/2021 €   7.050
2021/2022 €   6.870
2022/2023 €   8.585
2023/2024 €   8.585
2024/2025 €   8.585
2025/2026 €   6.870
2026/2027 €   5.255
2027/2028 €   5.255
Totaal 2019 tot 2028 € 62.790

 

Voor de volledig uitgewerkte begroting zie bijlage: Begroting projectscholing versie 2 (1 nov)


Bekostiging
Er wordt rekening gehouden met een eigen bijdrage door Mounia en Ismahan na één of twee jaar, die is geschat op:

per jaar
Mogelijke inkomsten
Ismahan vanaf 2021 fulltime €                                         600
Mounia vanaf 2021, parttime €                                         720
€                                     1.320

 

Persoonlijke betrokkenheid
Er is door Marike en Yelins al heel veel geïnvesteerd in de ontwikkeling van deze familie, vooral tijd en zorg, maar ook eigen geld ten behoeve van bijvoorbeeld: ziekenhuiskosten, tandartskosten, opleidingen, schoolboeken, langdurige opvang van twee nichtjes en zo voort.

Marike en Yelins zijn emotioneel betrokken bij het welzijn van de kinderen van zijn broer. Zij hebben een hele nauwe band opgebouwd met Mounia en Ismahan gedurende de jaren dat die bij hen in huis woonden.
Zij zullen altijd betrokken blijven bij het welzijn van deze kinderen en daarin emotioneel en materieel willen investeren.


Verantwoording
In afwachting van de oprichting van de stichting, zal Leon van Minderhout toezicht houden op de besteding van de gelden. Aan het eind van het jaar zal aan alle donateurs een financieel overzicht worden verstrekt. Daarnaast houden we je graag regelmatig op de hoogte van de vorderingen van de kinderen en van de en nieuwe ontwikkelingen.


Tot slot
De combinatie van persoonlijke betrokkenheid en geld blijkt een gouden combinatie.
Wij denken met ons particuliere initiatief een duurzaam verschil te kunnen maken voor deze jonge mensen en hun omgeving en nodigen je daarom van harte uit om met ons mee te bouwen aan dit kansrijke project!