Twee kinderen naar de middelbare school

In 2019 zijn Mounia en Ismahan in Meknes gaan wonen. Ismahan zet haar scholing voor onder begeleiding van Mounia en doet daarnaast een opleiding tot naaister.

In september 2019 is Souhail bij hen komen wonen om naar de middelbare school te gaan. Toen de corona epidemie ook in Marokko toesloeg, de scholen sloten en de bewegingsvrijheid sterkt werd beperkt, zijn ze tijdelijk vertrokken naar Afudisen. Ismahan en Souhail hebben daar zo goed als mogelijk hun scholing voortgezet via afstandsonderwijs met behulp van de smartphone van Mounia.

Inmiddels, september 2020, zijn de scholen weer gedeeltelijk geopend en zijn ze weer in Meknes teruggekeerd. Meryam, die inmiddels ook haar lagere school heeft afgerond, is met hen meegekomen en gaat nu ook naar de middelbare school.