Het merendeel van de betrokkenen heeft in goed overleg een stuk grond in informeel eigendom verworven. Over sommige afgrenzingen is nog discussie.
Marike en Yelins gaan in de tweede helft van februari naar Afudisen om te ondersteunen bij de onderhandelingen. Er moet ook formeel overeenstemming worden bereikt over de “buitengrens”, nl de grens met de mensen, die niet tot de uitgebreide familie behoren.
Als dat rond is, dan kan het formele traject van landmeten en registreren plaatsvinden. Daarvoor is geld nodig, dat lang niet iedereen kan opbrengen.
Marike en Yelins zullen in februari tevens een begroting opstellen en bekijken hoe groot deĀ  externe bijdrage vanuit het Initiatief Afudisen moet zijn.