NIEUWS, Mounia vertelt

In dit filmpje vertelt Mounia over de achtergronden van het scholingsproject. Zij vertelt over haar eigen jeugd in Afudisen en getuigd van haar motivatie om, met onze steun, voor haar broers en zussen een betere toekomst mogelijk te maken.

watertekort

De afgelopen jaren lijkt ook in Marokko de klimaatverandering toe te slaan. In Afudisen openbaart zich dat in de vorm van abnormale droogte. Eén van de drie waterputten staat helemaal droog, een ander levert water van slechte kwaliteit, dat niet gedronken kan worden en de derde put levert net genoeg drinkwater voor de families in Afudisen.

Het is duidelijk dat in dit stadium de aanleg van een elektrische waterpomp op zonne-energie even geen prioriteit heeft. Zo’n pomp, eventueel aangevuld met waterleiding naar de huizen, draagt het risico van te gemakkelijk, te veel en oncontroleerbaar watergebruik.

Achtergronden vervolg

De afgelopen jaren hebben Yelins en Marike twee adolescente nichtjes in huis opgenomen. Deze jonge vrouwen hebben in die jaren een enorme verandering doorgemaakt. Door in de stad te wonen, door opleidingen te volgen, maar ook zeker door in een gezin te leven, dat eigenlijk in een volledig “andere wereld” leeft.
In die jaren is bij Yelins en Marike de behoefte gegroeid om ook andere familieleden te ondersteunen bij het maken van de transitie van de pre- naar de postindustriële tijd. Zij willen eraan bijdragen dat de familie en mogelijk in het verlengde daarvan ook de stam, beter wordt toegerust om de oprukkende buitenwereld te hanteren.

Elementen van die versterking van de positie van de familieleden zijn bijvoorbeeld:
– Scholing van zoveel mogelijk kinderen.
– Binnen bereik brengen van basis gezondheidszorg. Waaronder bijvoorbeeld tandheelkundige zorg.
– Het creëren van de mogelijkheid inkomsten te vergaren in de bergen voor de jeugd die klaar is met school, zodat zij de zorg voor hun ouder wordende ouders op zich kunnen nemen.
– Doen registreren van de eigendomsrechten, met name van de landbouwgrond, waarop de familie Mahtat al generaties lang woont en boert.
– Verhogen van de productiviteit van de boerderijen. Bijvoorbeeld door betere werktuigen, door aanbrengen van omheining tegen vraat.
– Verhogen van de dagelijkse levenstandaard. Bijvoorbeeld door elektriciteit opwekking m.b.v. zonnecellen, door water naar de huizen te brengen.

Vanuit een verbeterde situatie van de familie, kunnen de leden van de familie ook van belang zijn voor het versterken van de positie van de stam bij de transitie naar de nieuwe tijd.
Zo zullen er initiatieven kunnen worden opgestart om de kwaliteit en kwantiteit van scholen te verhogen en het transport naar scholen te verbeteren, zodat kinderen thuis kunnen blijven wonen. Men kan initiatief nemen om de toegangswegen te laten verbeteren, zodat de leden van de stam meer gebruik kunnen maken van auto’s en andere transportmiddelen. En er worden nieuwe dingen uitgeprobeerd (zonnecellen, waterleidingen aanleggen, elektrische verlichting etc.), die vervolgens breder kunnen worden toegepast.

Het is vanzelfsprekend, dat bij alle projecten die worden opgestart de familieleden leidend zijn. Het is hun leven en zij moeten regie houden over de wijze waarop zij de veranderende wereld tegemoet willen treden. En zij moeten de ondersteuning die wij kunnen bieden willen omarmen.

Toch is het goed mogelijk, dat de verschillende inzichten over te betekenis van de veranderingen, die in hun levens optreden en zeker het tempo waarin die veranderingen plaatsvinden, hier en daar tot frictie leidt. Het is begrijpelijk dat dit soort veranderingen met volstrekt onvoorspelbare uitkomst bij sommige leden van de familie angst oproept. Het feit dat Yelins familie is en de grote (en deskundige) betrokkenheid van Marike zullen in dat geval van doorslaggevende betekenis kunnen zijn.

Er zijn diverse leden van de familie, die heel goed zien hoezeer de nieuwe tijden niet te stuiten zijn, die zich zorgen maken over de toekomst en die blij zijn met de ondersteuning die Yelins en Marike willen bieden.

 

 

Een goede olijfoogst

 

Gezellig samen zijn.

 

Weven van een tapijt

fase project elektrische waterpomp

Ons aanvankelijke idee om bij de waterputten die er nu als zijn een solar-pomp te plaatsen en het vervolgens naar de huizen te brengen via een waterslang, hebben we voorlopig verlaten. Als er te weinig water is, dan is het niet verstandig om het naar de huizen brengen van dat water al te zeer te faciliteren. De verdeling van het schaarse water, is onder de huidige omstandigheden al enigszins problematisch.

Als het lukt om een betere put te slaan, die betrouwbaar, overvloedig water levert, dan pakken we dit project weer op.

fase project scholing

Het project scholing is in september 2019 gestart.
Er is een startkapitaal, waarmee de eerste maanden gedekt zijn. In november wordt een crowdfunding actie gestart onder familie en vrienden.